Løsning Spejderne

Løsning Spejderne

– De grønne pigespejdere og KFUM spejderne

Pap, papir og loppemarked

Ved Spejderborgen er det muligt at aflevere genbrugsaffald som pap, papir, og flasker samt andet småt affald (se vejledningsskilt herunder). Pap afleveres til højre i hallen og papir og flasker afleveres i containerne uden for.

Med jævne mellemrum samler spejderne aviser sammen i byen, så folk bare kan stille det ud til afhentning (dette annonceres bl.a. på Facebook og ved skilte i byen). Indsamling af aviser, pap og papir er med til at financiere spejdernes aktiviteter.

Vi samler desuden løbende genbrugsting ind – og nogle gange om året åbnes porten til hallen og der afholdes loppemarked (annoncering på Facebook og ved skilte i byen).