Løsning Spejderne

Løsning Spejderne

– De grønne pigespejdere og KFUM spejderne

Loppemarked

Vi samler stadig løbende genbrugsting ind – og nogle gange om året åbnes porten til hallen og der afholdes loppemarked (annoncering på Facebook og ved skilte i byen).

Ved Spejderborgen er det ikke længere muligt at aflevere genbrugsaffald som pap og papir samt andet småt affald pga. den nye affaldsordning i Hedensted kommune.

Én gang om året deler spejderne affaldsposer til madaffald ud til alle i byen. Modsat tidligere afhenter spejderne ikke aviser, pap og papir.